Jeseníky.cz

Jeseníky, sdružení cestovního ruchu, se v roce 2019 rozhodlo pro využití technologie Outdooractive k digitalizaci svých obsahů. Od léta 2019 tak vzniká digitální dvojče regionu mapující zajímavá místa a popisující nejkrásnější partie Jeseníků v navrhovaných trasách výletů.

Webovská stránka www.jeseniky.cz využívá naši API k zobrazování interaktivní mapy a digitalizovaných obsahů.

Jesenické sdružení cestovního ruchu se svou komplexní marketingovou kampaní zvítězilo ve Velké ceně cestovního ruchu 2019/2020 v kategorii Nejlepší jednotná kampaň. Webová stránka s technologií Outooractive je součástí vítězného produktu produktu „YES Komplexní jednotná kampaň Jeseníky napříč kraji“.