Tvorba speciálních map tištěných průvodců

Máme tým GIS odborníků a kartografů který pro naše zákazníky zpracovává speciální mapy. Na podkladě OSM map zpracováváme mapy pro informační tabule nebo mapy používané při outdoorových akcích.

Pro uživatele Outdooractive Business (DMS) může náš tým velmi rychle a za příznivou cenu připravit tématické mapy, trhací mapy nebo tištěné průvodce využívající digitalizované obsahy zpracované v DMS.

A nakonec můžeme klientovi přímo v DMS zpřístupnit funkci tisk map, která umožní uživatelům vytvářet tiskové mapové podklady pomocí několika kliknutí. Tuto funkci může klient využít jak pro sebe, tak další zájemce ve svém regionu.