Říkáme jim

FlexView nebo API

Pro každou situaci a každý podnik nebo instituci v oboru cestovního ruchu máme řešení. Z Vašich web-stránek uděláme digitálního průvodce a místo, kde Vaši budoucí zákazníci najdou inspiraci a tedy i důvod, proč se k Vám vydat.

Na Vašich stránkách najdou Vaši budoucí hosté návrhy aktivit zpracované profesionály a současně si budou moci naplánovat svá vlastní outdoorová dobrodružství. Mohou je doplnit vlastním popisem a fotografiemi nebo videi a tyto plány, nebo záznamy, budou sdílet jak na platformě Outdooractive tak v sociálních sítích se svými přáteli.

Vaši hosté se tak stanou Vašimi ambasadory na sociálních sítích.

Vaši hosté se tak stanou Vašimi ambasadory na sociálních sítích.

Integrujeme digitálního průvodce do vaší existující stránky pomocí našeho řešení FlexView

Použijte naše API a nad naší databází si nechejte vytvořit stránky ve vlastní struktuře.

Outdooractive FlexView

The tool for the integration of selected content into the website

Outdooractive Flexview is the easiest way to integrate content from the Outdooractive platform into your respective website. The selected contents, such as tours, accommodation, places to visit, ski resorts or events are displayed both in the map and gallery. Moreover, the detail pages provide further information.

FlexView is responsive and optimized for all mobile devices. Central design features are adapted to the CI of the customer. The configuration is standardized and can be implemented quickly and cost-efficient.

Your Advantages

Sophisticated outdoor cartography

Topographically exact map specifically designed for the outdoor use on the basis of official data.

Attractive synergetic effects

In combination with the Outdooractive Business appealing synergy effects arise when it comes to data management, reach, reporting and production of new communication media, such as apps, maps, brochures).

Regular technology updates

Outdooractive FlexView is a SaaS product (software as a service). It is always kept up to date so that no further costs will arise, if, for example, new browser version are launched or internet technologies are developed.

Straightforward integration

Minimal integration effort, maximum functionality

Outdooractive API

The programming interface for individual web solutions

Outdooractive API is the modular system with maximum design freedoms. It provides the necessary interfaces to integrate the Outdooractive Technology, maps and contents into a web presence or an app. The selected contents are implemented pixel-precisely at the desired place and are displayed in the customer’s corporate design. Our R&D Division provides technical support during and after the implementation process.

Your Advantages

Customized Solution

Maximum flexibility in design and content, upon request numerous additional features.

Sophisticated outdoor cartography

Topographically exact map specifically designed for the outdoor use on the basis of official data.

Attractive synergetic effects

In combination with the Outdooractive Business appealing synergy effects arise when it comes to data management, reach, reporting and production of new communication media, such as apps, maps, brochures).